Omzetverlies voor TVL is gebaseerd op btw-aangiftes

12 januari 2022

Om recht te hebben op Tegemoetkoming Vaste Lasten, moet een ondernemer voldoende omzetverlies hebben geleden. In beginsel moet de RVO deze omzet uit de btw-aangiftes halen.

Een bv had voor de maanden juni tot en met september 2020 een aanvraag ingediend voor een subsidie op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De RVO wees deze aanvraag af omdat de bv niet zou voldoen aan de voorwaarden. Meer specifiek betrof het de voorwaarde dat de bv in de subsidieperiode in 2020 een omzetverlies had geleden van minstens 30% ten opzichte van de referentieperiode in 2019. De bv had haar aangiften omzetbelasting gedaan over het tweede en derde kwartaal van 2020. De RVO stelde deze aangiften als uitgangspunt te moeten nemen. Alleen wanneer de omzet helemaal niet is af te leiden uit de btw-aangiften, kan de RVO de omzet halen uit de financiële administratie van de onderneming of een ander bewijsstuk.

Lees verder op Taxence