Betalingsuitstel en betalingsregeling vanwege de coronacrisis

11 januari 2022

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is voor bepaalde belastingschulden een regeling voor uitstel van betaling opgenomen. Ook bevat het besluit een betalingsregeling voor ondernemers om de opgelopen belastingschulden af te lossen. Dit artikel beschrijft de voorwaarden voor belastinguitstel en de betalingsregeling. Eerst komt de invorderingsrente aan bod.

De Belastingdienst brengt invorderingsrente in rekening bij overschrijding van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn (art. 28 IW). De Belastingdienst berekent de invorderingsrente enkelvoudig. Daarbij vangt het begin van berekening aan op de dag waarop de aanslag invorderbaar is. Het einde van de berekening is de dag voorafgaand aan die van betaling.

Lees verder op Taxence