Bedrijf kan voor TVL ouder zijn dan inschrijving

24 december 2021

Bij de berekening van de TVL-subsidie is van belang of de onderneming oud of nieuw is. De inschrijving in het handelsregister zegt wel wat daarover, maar niet alles.

Over een onderneming waren op 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) twee SBI-codes opgenomen. Deze SBI-codes hoorden bij de verhuur van vakantiehuisjes en appartementen en overige recreatie (rest, geen jachthavens). De ondernemer had een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming op grond van de TVL. Voor de SBI-code van de onderneming was de omvang van de vaste lasten forfaitair vastgesteld op 40% van de omzet. De RVO ging ervan uit dat de onderneming op 15 maart 2020 was ingeschreven in het handelsregister.

Lees verder op Taxence