Regeling subsidie vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven gewijzigd

23 december 2021

De Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 in verband met vierde kwartaal 2021 is gewijzigd.

Het kabinet heeft besloten de regeling ongedekte vaste kosten (OVK) evenals de TVL ook voor het vierde kwartaal 2021 open te stellen. Doordat inmiddels steeds meer landbouwbedrijven in het kader van de TVL aanlopen tegen het voor die regeling geldende maximum van het Europees staatsteunkader (dit was € 225.000 maar bedraagt na de laatste wijziging van het tijdelijk steunkader € 290.000 voor de hele periode), wordt de noodzaak voor een aanvullende regeling groter.

Lees verder op Taxence