Verlenging afspraken grensarbeiders België en Duitsland tot 31 maart 2022

23 december 2021

Nederland heeft afspraken gemaakt met België en Duitsland met betrekking tot grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken. Deze afspraken zijn verlengd tot en met 31 maart 2022.

De belastingverdrag met België en Duitsland staan toe dat de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag belasten. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling, heft uitsluitend het woonland.

Lees verder op Taxence