Extra steun voor culturele sector

15 december 2021

Het kabinet maakt extra middelen vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen. Het gaat om in totaal € 84,5 miljoen, waarvan € 59,5 miljoen voor compensatie van de verlenging van de beperkende maatregelen en € 25 miljoen voor de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen.

De culturele en creatieve sector wordt wederom hard geraakt. De periode rond de jaarwisseling is voor veel instellingen, makers en het publiek een hoogtepunt in het culturele seizoen.

Lees verder op Taxence