Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd

13 december 2021

De Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling heeft tot doel de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt te verbeteren door kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf te subsidiëren.

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van het bedrijf of de organisatie voor het als erkend leerbedrijf realiseren van een praktijkplaats. Denk hierbij aan kosten voor begeleiding, de verminderde arbeidsproductiviteit van de kandidaat die nog in opleiding is en eventuele verletkosten als sprake is van aanvullende lessen of examens die elders plaatsvinden. Om een praktijkplaats te kunnen bieden dient het bedrijf of de organisatie door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend te zijn als leerbedrijf voor (het deel van) de mbo-opleiding dat de kandidaat gaat doen. De subsidie is niet bedoeld om de kosten van de mbo-instelling voor de uitvoering van de mbo-opleiding te vergoeden.

Lees verder op Taxence