NOW-5 gepubliceerd

10 december 2021

Het kabinet heeft als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen besloten de NOW te heropenen voor twee maanden, namelijk november en december 2021, de NOW-5. De regeling is nu gepubliceerd in de Staatscourant.

De NOW-5 is in grote lijnen hetzelfde als in de NOW-4. De omzetdrempel om in aanmerking te komen voor NOW-5 blijft, net als in alle eerdere NOW regelingen, 20%. Het vergoedingspercentage voor de loonsom wordt gelijk gehouden op 85%; daarbij blijft de forfaitaire opslag 40%. Het maximaal op te geven omzetverlies blijft ook gelijk aan de NOW-4, namelijk 80%. Ook de maximering van het in aanmerking te nemen loon blijft hetzelfde, namelijk 2 maal het maximum dagloon (€ 9.812,30 per maand). Aanvullend worden er twee wijzigingen doorgevoerd om de subsidie beter te richten op de huidige situatie.

Lees verder op Taxence