Corona lockdown is geen excuus voor termijnoverschrijding

09 december 2021

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat procederende partijen ook tijdens een lockdown vanwege de coronacrisis hun beroepschrift tijdig moeten indienen.

De zaak betrof een man die in bezwaar was gegaan tegen de betaling fijnstoftoeslag motorrijtuigenbelasting. De inspecteur wees zijn bezwaarschrift af op 22 februari 2021. De man had daardoor tot 6 april 2021 om zijn beroepschrift in te dienen. Maar hij diende zijn beroepschrift pas digitaal in bij de rechtbank op 11 april 2021. Daardoor is het beroepschrift in principe niet-ontvankelijk. De rechter heeft niet de vrijheid om een termijnoverschrijding zomaar naast zich neer te leggen. Alleen als de termijnoverschrijding verschoonbaar is, mag de niet-ontvankelijkverklaring achterwege blijven.

Lees verder op Taxence