Vervroegd stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022

03 december 2021

De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) wordt verlengd tot 1 juli 2022. Hiermee is definitief duidelijk dat kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 al op de twee dagen voorafgaand aan de reguliere stemmingsdag hun stem kunnen uitbrengen. Om dat mogelijk te maken opent in elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

Ook andere maatregelen

Naast vervroegd stemmen maakt de Twv diverse andere maatregelen mogelijk als de epidemiologische situatie dat vraagt, zoals landelijk of regionaal maatregelen voor te schrijven m.b.t. hygi├źne en persoonlijke bescherming. Denk hierbij aan het dragen van mondkapjes, het gebruik van kuchschermen en het regelmatig schoonmaken van de stemhokjes en contactpunten. In elk stembureau is een vierde stembureaulid aanwezig als gastheer/gastvrouw. Dat stembureaulid ziet toe op de eventuele maatregelen die van kracht zijn. Verder is er meer tijd voor het vaststellen van de uitslag. De nieuwe raadsleden zullen niet 8, maar 14 dagen na de dag van de stemming worden ge├»nstalleerd (woensdag 30 maart).

Bron: Ministerie van BZK, 2 december 2021