Staatssecretaris: niet over iedere NOW-aanvraag moreel oordeel vellen

26 november 2021

Het is onwenselijk om over iedere individuele casus een moreel oordeel te vellen. Bovendien is het niet passend, en juridisch onmogelijk, om als betrouwbare overheid verstrekte NOW-subsidie terug te laten vorderen wanneer deze rechtmatig is verstrekt. Staatssecretaris Wiersma informeert de Tweede Kamer over gesprekken die zijn geweest met werkgevers over hun gebruik van de NOW-maatregel.

In het Kamerdebat over de steunmaatregelen van 2 juni jl. heeft de Kamer minister Koolmees gevraagd om met werkgevers in gesprek te gaan over hun gebruik van de NOW. De aanleiding voor dit verzoek was een aantal mediaberichten waarin vraagtekens werden gezet bij de keuzes van werkgevers met betrekking tot de gebruikmaking van de NOW-subsidie. Bijvoorbeeld berichten over werkgevers die NOW hebben ontvangen in een bepaald subsidietijdvak terwijl er over 2020 uiteindelijk een positief bedrijfsresultaat werd behaald, het laten inhalen van min-uren en het uitkeren van bonussen en/of dividend.

Lees verder op Taxence