Kabinet verkent mogelijkheden voor structurele crisisregeling loonkosten

24 november 2021

Staatssecretaris Wiersma geeft de Tweede Kamer een overzicht van varianten voor een regeling voor werkbehoud bij calamiteiten die niet tot het reguliere ondernemersrisico behoren. Een beslissing hierover is aan een nieuw kabinet.

In deze brief geeft de staatssecretaris een uiteenzetting geven van de huidige crisisregelingen en hun historisch en juridisch kader. Daarna gaat hij in op het beoogde doel van een mogelijke regeling en de afwegingen die gepaard gaan met een structurele crisisregeling.

Lees verder op Taxence