Aangenomen moties Eerste Kamer bij Algemene financiële beschouwingen

24 november 2021

De Eerste Kamer heeft twee moties aangenomen die waren ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op dinsdag 16 november. Een motie die de regering verzoekt uitvoering te geven aan de aangenomen motie over een onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel en de bedoelde studie uiterlijk binnen drie maanden aan de Eerste Kamer te verstrekken is aangehouden.

Aangenomen moties

Een motie die de regering verzoekt om de opsporingscapaciteit ten behoeve van de bestrijding van witwassen te versterken en tevens de scope van de National Risk Assessment Witwassen (NRAW) te verbreden en te verdiepen.

Lees verder op Taxence