Geen voorschot NOW 1.0 bij eigen schuld late loonaangifte

11 november 2021

Als een bedrijf zelf te laat een loonheffingennummer heeft aangevraagd en daardoor te laat was met de loonaangifte januari 2020, heeft het geen recht op een NOW 1.0-voorschot.

In een zaak voor Rechtbank Midden-Nederland had een bv op 7 april 2020 bij het UWV een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) 1.0. Het UWV wees deze aanvraag af, omdat over de tijdvakken januari 2020 en november 2019 geen loongegevens bekend waren.

Lees verder op Taxence