Aanvraag subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw open voor derde kwartaal 2021

28 oktober 2021

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen voor het derde kwartaal van 2021 (subsidieperiode 3) een tegemoetkoming vragen voor de regeling ongedekte vaste lasten (OVK).

Minister Schouten (LNV) heeft hiervoor de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 gewijzigd. De wijziging van de regeling werkt terug tot en met 14 oktober 2021. De aanvraag voor subsidieperiode 3 kan bij RVO.nl worden ingediend tot en met 15 november 2021. De uiterste datum voor de vaststelling van de subsidie voor subsidieperiode 3 is 28 april 2022.

Lees verder op Taxence