NK schaken: gemeente mocht en moest coronatoegangsbewijs verplicht stellen

25 oktober 2021

Tussen 15 oktober tot 23 oktober vond in het gemeentehuis Hoogeveen het NK schaken plaats. Gemeente Hoogeveen had besloten om een coronatoegangsbewijs voor de deelnemers verplicht te stellen. Zes topschakers vonden dat de gemeente onrechtmatig handelde. De voorzieningenrechter oordeelde echter dat de gemeente gelet op de huidige regelgeving gehouden was een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen.

Gang van zaken

De Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) heeft de schakers begin augustus uitgenodigd voor deelname aan het Nederlands kampioenschap, dat tussen 15 oktober tot 23 oktober plaatsvond op een etage in het gemeentehuis van Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen heeft besloten om een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen voor de 32 deelnemers van het schaaktoernooi. De gemeente beschouwt het NK als een evenement en stelt dat zij een voorbeeldfunctie heeft aangezien ze verantwoordelijk is voor de handhaving van coronamaatregelen. 

Bezwaren topschakers

De KNSB vroeg daarop aan alle deelnemers of er bezwaren waren. Dat bleek bij een aantal zo te zijn. Zes topschakers vonden dat de gemeente onrechtmatig handelde. Het NK valt volgens de schakers onder een amateursporttoernooi. Daarvoor is geen coronatoegangsbewijs nodig, stellen ze. Er zal bovendien, zoals altijd bij het NK, geen publiek bij de toernooien aanwezig zijn. Als de schakers zich toch dagelijks moeten laten testen, zou dat hun spel kunnen beïnvloeden, vreesden ze. De schakers waren wel bereid mondmaskers te dragen of te werken met spatschermen. Gezien het beperkte aantal deelnemers en de afwezigheid van publiek, is ook 1,5 meter afstand houden mogelijk, aldus de schakers. Via dit kort geding vorderen ze tot het toernooi te worden toegelaten zonder coronatoegangsbewijs of dat de KNSB het toernooi elders zou organiseren.

De gemeente wilde echter niet van gedachten veranderen. De schaakbond wilde op haar beurt niet uitwijken naar een andere locatie, mede omdat de organisatie maanden in beslag heeft genomen. Juist het gemeentehuis in Hoogeveen is volgens de schaakbond geschikt vanwege de beschikbaarheid, goede verlichting, snelle internetverbinding voor een livestream en doordat de ruimte weinig geluid doorlaat voor de deelnemers. Op het laatste moment uitwijken is vragen om moeilijkheden, stelde de schaakbond.

Oordeel rechtbank: geen amateursporttoernooi

De voorzieningenrechter oordeelt dat het NK schaken in Hoogeveen als een evenement in de zin van art. 58a lid 1 Wet publieke gezondheid (Wpg) moet worden aangemerkt, waardoor gemeente Hoogeveen gehouden was aan de deelnemers de vragen een coronatoegangsbewijs te laten zien. De rechter is van mening dat het schaaktoernooi van dusdanig hoog niveau is dat het hier niet om een amateursporttoernooi gaat. De huidige regelgeving laat niet toe dat wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een coronatoegangsbewijs. Een gemeente is bij uitstek gehouden deze regelgeving na te leven. Zij is immers het bevoegd gezag dat moet toezien op naleving van deze regelgeving.

De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de KNSB het toernooi, dat al lang in voorbereiding is, niet op het laatste moment ergens anders hoeft te organiseren. Van de KNSB kan niet worden verlangd dat ze de belangen van een handvol schakers stelt boven de belangen van de schaakbond en de andere deelnemers.

Rb. Noord-Nederland (Vzr.) 13 oktober 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8954 (datum publicatie 14 oktober 2021) en Rechtspraak.nl, 13 oktober 2021