Belastingdienst tijdelijk niet meer vooraan in rij schuldeisers

12 oktober 2021

De Belastingdienst stelt zich tijdelijk soepeler op bij een minnelijk saneringsakkoord en neemt genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Dit meldt staatssecretaris Vijlbrief in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij toelicht hoe het kabinet omgaat met bedrijven die een belastingschuld hebben door de coronacrisis.

Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig hun nieuw opkomende belastingverplichtingen te voldoen. Het kabinet ondersteunt ondernemers om aflossingen van de belastingschuld zo soepel mogelijk te laten verlopen. De datum waarop ondernemers uiterlijk beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is vastgesteld op 1 oktober 2022. Zo hebben ondernemers een adempauze van een jaar voordat de aflossingsverplichting begint. De aflossingstermijn is verlengd naar vijf jaar, wat betekent dat de opgebouwde belastingschuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost. De invorderingsrente, die tot en met het einde van het huidige kalenderjaar 0,01% bedraagt, wordt geleidelijk teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaande aan de coronacrisis. Het percentage van 0,01% dat tot en met het einde van 2021 geldt, wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt pas vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd.

Lees verder op Taxence.