Vaststelling TVL Q2 2021 start tweede helft november

11 oktober 2021

De vaststelling van TVL Q2 2021 start naar verwachting in de tweede helft van november. Vanaf dan kunnen ondernemers een vaststellingsverzoek indienen.

Ondernemers krijgen per e-mail een verzoek de werkelijke omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 door te geven. Dit moet vóór 12 januari 2022 gebeuren. Ondernemers krijgen bericht over het definitieve bedrag waar zij recht op hebben. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan ontvangt de ondernemer de laatste 20% van het eerder voorlopig aangegeven bedrag. Is het omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Bij een lager omzetverlies krijgen ondernemers minder dan 20%, of moeten ze (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Lees verder op Taxence.