Verwerkingstijd TVL-aanvragen flink toegenomen

08 oktober 2021

De toevoeging van grote ondernemingen aan de TVL en de tussentijdse verhoging van de subsidiebedragen leidt tot vertraging in de verwerking van TVL-aanvragen. Minister Blok deelt de derde voortgangsrapportage van de TVL met de Tweede Kamer.

In deze brief gaat de minister specifiek in op de complexiteit rond grote ondernemingen, maatwerk door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bezwaren en beroepen, en de controle op misbruik en oneigenlijk gebruik.

Lees verder op Taxence.