Maatregelenpakket douane voor ondernemers

30 maart 2020

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Belastingdienst gaat ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen.

Lees verder op Taxence.