Verzoek vermindering VA VPB indienen via regulier proces

30 maart 2020

Op dit moment ontvangt de Belastingdienst veel verzoeken per e-mail. Deze e-mail moet worden doorgezet naar de administratie. De verzoeken moeten worden overgenomen in een bestand waarbij fouten kunnen ontstaan. Tevens kunnen verzoeken digitaal zoekraken. Daarom worden verzoeken die niet op de voorgeschreven wijze worden ingediend, niet verwerkt. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief.

Lees verder op Taxence.