Herindelingsverkiezingen november: afschaling coronamaatregelen

30 september 2021

De Eerste Kamer heeft op 28 september ingestemd met een wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv). Met de Twv, die geldt tot 1 januari 2022 (Stb. 2021, nr. 314), kunnen maatregelen genomen worden om veilige verkiezingen te organiseren tijdens de coronapandemie. Op 24 november aanstaande worden in een aantal gemeenten raadsverkiezingen gehouden in verband met een gemeentelijke herindeling. Met de aanvaarding van de wijziging op de Twv is voor deze gemeenten duidelijk waarmee zij bij het organiseren van die verkiezingen rekening moeten houden.

Zoveel mogelijk terug naar het reguliere verkiezingsproces

Voor de Tweede Kamerkiezing van 17 maart 2021 zijn noodgedwongen, vanwege de pandemie, veranderingen doorgevoerd die gevolgen hadden voor de waarborgen waaraan het verkiezingsproces dient te voldoen. Dat betreft met name het stemmen per brief voor kiezers van 70 jaar en ouder en het verhogen van het aantal volmachtstemmen dat een kiezer kan uitbrengen. Nu er gelet op de huidige situatie kan worden afgeschaald, wil het kabinet als eerste die veranderingen laten vervallen en het verkiezingsproces weer zoveel als mogelijk terugbrengen naar de reguliere regels van de Kieswet.

Vervallen van briefstemmen voor 70-plussers

Met de wijziging van de Twv worden daarom enkele maatregelen, die van kracht waren bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021, afgeschaald. Het briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder komt te vervallen en het maximumaantal volmachten dat een kiezer mag uitbrengen gaat terug van drie naar twee. Vervroegd stemmen blijft mogelijk in een aantal stemlokalen op maandag en dinsdag. In de herindelingsgemeenten kunnen de kiezers die niet op woensdag gaan stemmen, al op maandag en dinsdag in een aantal stemlokalen hun stem uitbrengen.

Verder regelt de wetswijziging dat de basismaatregelen die gelden voor onder andere stembureauleden en kiezers en zien op de gezondheidscheck, de veilige afstand, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen, buiten toepassing kunnen worden verklaard als de ontwikkelingen rond het coronavirus daar aanleiding toe geven.

Herindelingsgemeenten

De volgende herindelingen gaan in op 1 januari 2022: Uden en Landerd wordt gemeente Maashorst; Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wordt gemeente Land van Cuijk; Heerhugowaard en Langedijk wordt gemeente Dijk en Waard; en Purmerend en Beemster wordt gemeente Purmerend.

Bronnen: Ministerie van BZK, 28 september 2021 en Eerste Kamer

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Briefstemmen voor 70-plussers bij de volgende verkiezingen mogelijk van de baan , 9 juni 2021

Aanpassing procedure bij voor­ope­ning van brief­stem­men , 16 maart 2021

Voorzieningenrechter: alleen 70-plussers kunnen briefstemmen , 25 februari 2021

Eerste Kamer stemt in met Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 , 27 januari 2021

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in werking getreden , 11 november 2020