Arbo en veiligheid

Het coronavirus treft ons allemaal. Waar het RIVM duidelijke maatregelen afkondigt voor de bevolking, hebben veel organisaties moeite om deze maatregelen te interpreteren en goed te motiveren richting hun medewerkers. Voor elke specifieke bedrijfsomgeving gelden andere aandachtspunten. Sdu HSE en Toxic willen graag iedereen die met arbo en veiligheid te maken heeft, ondersteunen bij hun verantwoordelijkheden en veiligheidsvraagstukken. Daarom hebben wij voor u gratis whitepapers ontwikkeld, die helpen bij het treffen van maatregelen en u ondersteunen bij uw verantwoordelijkheden in deze tijden van de coronacrisis.

check Bijgewerkt tot 30 april 2020

spiralbound Practice note

Whitepaper Maskers, mythen en methoden

Corona, je wilt niet besmet raken. Je wilt ook een ander niet besmetten. Draag je dan een mondkapje of een ander gezichtsmasker? Onder welke omstandigheden is welk masker veilig? Dat is een beschermingsvraagstuk dat niet alleen in de zorg speelt. Deze whitepaper vertelt hier meer over, inclusief 10 mythen over maskers.

In deze whitepaper komen onderwerpen aan bod zoals: veiligheid en schijnveiligheid, informatievoorziening, eisen, normen, typen, certificaten, misbruik, coronavirus (COVID-19) en arbowet en wanneer een goedgekeurd masker geschikt is. Inclusief 10 mythen over maskers! Download whitepaper!

Het coronavirus en de coronacrisis (met stappenplan)

In deze whitepaper wordt ingegaan op de coronacrisis veroorzaakt door het coronavirus COVID-19. Hierin wordt geen uitspraak gedaan over de maatschappelijke maatregelen als een gehele lockdown of een stapsgewijze sociale distantie (sociale onthouding) om een opbouw van groepsimmuniteit te verkrijgen. Voor beide is geen goed wetenschappelijk bewijs, de ervaring zal moeten uitwijzen wat de beste aanpak is. Dit geldt zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn. Deskundigen in de

media spreken elkaar op dit punt deels tegen.

Na een uiteenzetting over wat virussen eigenlijk zijn en het verschil tussen besmetting en infectie (begrippen die zeer vaak door elkaar gegooid worden), wordt ingegaan op de mogelijke opnamewegen van de mens voor micro-organismen. Vervolgens worden de mogelijke gezondheidseffecten besproken van COVID-19. Ingegaan wordt op welke mogelijke innovaties kunnen optreden door deze pandemie, het spanningsveld en het duivelse dilemma waar de beleidsmakers en regeringsleiders in zitten.

De COVID-19-pandemie wordt in perspectief geplaatst met eerdere pandemieën en toekomstige pandemieën. Ten slotte worden enkele maatregelen uitgelicht en wordt een voorbeeld gepresenteerd van een draaiboek (voor bedrijven) met maatregelen die in de verschillende fasen van uitbraak kunnen worden genomen. Na het lezen van deze whitepaper kunnen de genomen maatregelen binnen de organisatie goed onderbouwd worden en is duidelijk welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden bij een dreiging van een epidemie of pandemie.

Om elke veiligheidsprofessional praktische handvatten te bieden, is in deze whitepaper tevens een stappenplan/draaiboek opgenomen (‘Hoe om te gaan met een epidemie/pandemie van het Coronavirus COVID-19’). Als Toxic® werken wij samen met u aan een wereld waarin werk geen leven meer kost.

Corona en bedrijfscontinuïteit – houd uzelf en uw bedrijf gezond

Woensdag 11 maart maakte Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend dat het nieuwe coronavirus Covid-19 officieel een pandemie is. In een verklaring stelde hij dat pandemie geen woord is ‘om licht of onzorgvuldig te gebruiken. We hebben nog nooit een pandemie gezien die is aangewakkerd door een coronavirus. Dit is de eerste pandemie veroorzaakt door een coronavirus. En we hebben nog nooit een pandemie gezien die tegelijkertijd kan worden bestreden’.

Deze whitepaper ‘Corona en bedrijfscontinuïteit’, geschreven door veiligheidskundige Steven van der Minne, is een praktische handleiding voor bedrijven en instellingen tijdens een pandemie of in de voorbereiding daarop, speciaal geschreven voor de crisismanager of iemand die die rol voor deze crisis op zich heeft genomen. De whitepaper helpt u te bepalen wat de behoefte is aan personeel, materiële middelen en voorzieningen om een pandemie als Covid-19 het hoofd te bieden. Daarmee kunt u de sociaaleconomische impact in uw onderneming en bij het personeel beperken, het personeel beschermen tegen blootstelling en zo veel mogelijk de essentiële operaties in de lucht houden.

U heeft ongetwijfeld al een belangrijk deel van de genoemde maatregelen moeten nemen, maar het kan geen kwaad stap voor stap na te gaan of aan alles is gedacht, en goed voorbereid te zijn op volgende pandemieën of volgende golven van deze pandemie.

Speciale editie Arbo-infact over Covid-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid (12 x vraag & antwoord)

Samenwerkende deskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatieadviseurs (A&O) en arboverpleegkundigen hebben maandag vragen en antwoorden besproken die arboprofessionals zouden kunnen hebben naar aanleiding van de coronacrisis. Het ministerie van SZW heeft dit overleg gefaciliteerd.

Met het geven van een antwoord op de twaalf meest gestelde vragen willen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bijdragen aan optimale kennisdeling. Deze vragen en antwoorden zijn:

 1. Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?
 2. Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?
 3. Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?
 4. Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?
 5. Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?
 6. Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?
 7. Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?
 8. Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?
 9. Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?
 10. Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?
 11. Hoe moet ik (bedrijfsarts, red.) omgaan met spreekuren en vergaderingen?
 12. Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

Open hier de antwoorden op de 12 vragen.