Verlenging afspraken grensarbeiders België en Duitsland

29 september 2021

Nederland heeft afspraken gemaakt met België en Duitsland met betrekking tot grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken. Deze afspraken zijn verlengd tot en met 31 december 2021.

De belastingverdragen met België en Duitsland staan toe dat de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag belasten. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling, heft uitsluitend het woonland. Door de coronacrisis zijn veel grensarbeiders gaan thuiswerken of gedwongen thuis te blijven. Zonder nadere afspraken dreigt dan een verschuiving van het heffingsrecht. Om dat te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met België en Duitsland.

Lees verder op Taxence