Wijziging Bbz door einde Tozo-regeling

28 september 2021

Het kabinet voorziet een piekbelasting voor gemeenten bij een beroep op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen vanwege het einde van de Tozo-regeling per 1 oktober 2021. Daarom wordt het Bbz tijdelijk gewijzigd.

Het kabinet stopt het steun- en herstelpakket, waaronder de Tozo-regeling met ingang van 1 oktober 2021. Hoewel het aantal Tozo-gerechtigden gestaag is gedaald, is de verwachting dat toch nog een aanzienlijk deel van de voormalig Tozo-gerechtigden in oktober 2021 een beroep op het Bbz 2004 doet.

Lees verder op Taxence