Publicatieplicht vanaf € 100.000 TVL-steun

24 september 2021

Bedrijven die vanaf € 100.000 TVL-steun ontvingen, zijn vanaf 23 september 2021 te vinden op de website van de Europese Commissie (EU). Behalve de bedrijfsnaam en het bedrag, staan ook de vestigingsplaats vermeld, de sector en of het een mkb-bedrijf is of niet.

Voor ondernemers in de primaire landbouw en visserij geldt een lagere drempel: hun gegevens worden vermeld vanaf een subsidiebedrag van € 10.000.

Lees verder op Taxence