Terugbetaling NOW en TVL door ongelukkig geformuleerde regels

16 september 2021

Vanwege de coronacrisis zijn in korte tijd diverse subsidieregelingen geïmplementeerd. Na invoering is gebleken dat bij de uitvoering van de regelingen, bepaalde onderdelen ongelukkig zijn geformuleerd. Daardoor lopen ondernemers het risico een deel van de ontvangen subsidie te moeten terugbetalen.

In de focusuitzending van Tax Talks staan met name de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) centraal.

Lees verder op Taxence