‘Blijf cultuursector ook na 1 oktober steunen’

03 september 2021

De cultuurwethouders van de vier grote steden doen een oproep aan het kabinet om de coronasteun aan culturele instellingen niet stop te zetten. In een open brief aan het kabinet in de Volkskrant schrijven de wethouders dat de steun dan al verdwijnt voordat de bezoekersaantallen weer op het oude niveau zijn.

De culturele sector staat er, als een van de meest getroffen sectoren in Nederland, beroerd voor. De schade komt volgens de Taskforce culturele en creatieve sector neer op € 2,8 miljard in 2021, waarvan 1 miljard in de laatste helft van dit jaar. Het nieuws dat volgens het CBS de economie weer op het niveau is van voor de coronacrisis, geldt helaas niet voor de cultuursector. Die krimpt alleen maar. De toch al magere reserves zijn op, werknemers (veelal zzp’ers) zijn ontslagen en hebben in een andere sector werk gevonden waardoor veel creatief kapitaal verloren is gegaan.

Lees verder op Taxence.