Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan nog tot 1 oktober 2021. Verlengen is niet meer nodig.

31 augustus 2021

De Belastingdienst roept ondernemers op die door de coronacrisis hun belasting niet op tijd kunnen betalen en nog geen uitstel van betaling hebben aangevraagd dit zo snel mogelijk te doen. Dit kan nog tot en met 30 september 2021.

Ondernemers die nu bijzonder uitstel aanvragen, krijgen dat tot 1 oktober 2021. Wie al bijzonder uitstel heeft aangevraagd, en loopt dat af vóór 1 oktober 2021, dan is het niet nodig om verlenging van het bijzonder uitstel aan te vragen. Dat loopt automatisch door tot 1 oktober 2021, voor alle belastingen waarvoor de ondernemer bijzonder uitstel heeft.

Lees verder op Taxence.