Vierde Steunmaatregel Meerjarige Kunstpodia

23 augustus 2021

Het Mondriaan Fonds verstrekt subsidie aan instellingen die tot doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en die als gevolg van coronamaatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving.

De voorwaarden zijn vastgelegd in de Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vierde Steunmaatregel. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan kunstpodia waaraan in de jaren 2020-2024 voor ten minste twee aaneengesloten jaren op basis van een positief advies van de adviescommissie een bijdrage van het fonds is verleend op grond van de Deelregeling Kunstpodia 2020-2024. En aan instellingen waaraan in de jaren 2019-2021, waaronder in ieder geval 2021 voor ten minste twee aaneengesloten jaren subsidie is verstrekt op grond van de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017. Het Mondriaanfonds verleent de subsidie zonder voorafgaande aanvraag.

Lees verder op Taxence.