‘Grote problemen bij accountantscontrole NOW’

23 augustus 2021

Accountants komen in de problemen met het tijdig controleren van de NOW-subsidies volgens het onderzoeksplatform Follow the Money. Ze raken verstrikt in de ingewikkelde regelgeving.

In het artikel komt een ondernemer aan het woord die al maanden probeert om een bedrag aan NOW-voorschot terug te betalen. Maar het UWV werkt niet mee. Omdat de ondernemer geen accountantsverklaring kan overleggen met definitieve afrekeningen. Het UWV eist een dergelijke verklaring om vast te kunnen stellen hoeveel geld hij van het voorschot daadwerkelijk heeft gebruikt. Accountants raken verstrikt in de regelgeving, blijkt uit onderzoek van FTM onder de acht grootste accountantskantoren van Nederland. Deskundigen plaatsen vraagtekens bij de controletaak van de accountants. Die had beter bij de overheid kunnen liggen. ’Hoe streng moet je zijn als niet alle spelregels helder zijn?’

Lees verder op Taxence.