Kredietverlening banken tijdens coronacrisis loopt op tot 60 miljard

06 augustus 2021

Banken hebben voor een bedrag van € 60,5 miljard krediet verleend aan bedrijven tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit de zevende Corona Monitor banken van dit jaar van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Van het totaalbedrag van € 60,5 miljard gaat € 3,6 miljard naar financiering met overheidsgarantie, zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB(-C)), de Garantie Ondernemersfinanciering (GO(-C)), het Borgstellingskrediet Landbouw (BL(-C)) en de Klein Krediet Coronaregeling (KKC).

Ondernemers lijken positiever te zijn en zich op te maken om te gaan investeren en kunnen daarvoor terecht bij hun bank. Het licht toegenomen aantal financieringsoffertes in de maand juli wijst op meer dynamiek. De Corona Monitor laat opnieuw zien dat het merendeel (bijna 60 %) van de reguliere financieringen leningen betreft onder de € 250.000.

Lees verder op Taxence.