Steunmaatregelen getroffen Limburgse ondernemers

23 juli 2021

Het kabinet wil inwoners en werkgevers helpen die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Er zijn verschillende regelingen.

Op 16 juli 2021 heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling, zodra die gereed is, uit en laat taxaties uitvoeren, verwerkt de schadeformulieren, besluit namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen en betaalt uit.

Lees verder op Taxence.