Vage dreiging dubbele premieheffing geen excuus loonstop

13 juli 2021

De omstandigheid dat een buitenlandse werknemer niet in Nederland wil werken vanwege de coronapandemie is geen reden voor een loonstop.

Een detacheringsorganisatie had een werknemer met de nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk (VK) ter beschikking gesteld aan de Nederlandse vestiging van een organisatie. Tot 1 maart 2020 verrichtte de werknemer zijn werkzaamheden op die vestiging. Daarna werkte hij thuis als gevolg van de coronacrisis. Omdat zijn zoon behoorde tot de coronarisicogroep, bleef de man ook na augustus 2020 in het VK werken voor de organisatie. Maar het detacheringsbureau verzocht de werknemer op 19 januari 2021 terug te keren naar Nederland. De belastingdienst van het VK zou namelijk in 2021 de 183-dagenregeling onverkort toepassen. In 2020 was dat niet gebeurd. Het detacheringsbureau stelt zowel de sociale premies van Nederland als het VK te moeten betalen. De werknemer weigerde echter terug te keren naar Nederland. Daarop stelde het detacheringsbureau dat hij met onbetaald verlof was. Ook vroeg de werkgever een ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan.

Lees verder op Taxence.