Bedrijven moeten ruim € 4 miljard steun terugbetalen

08 juli 2021

Het Financieele Dagblad bericht dat zo’n 70% van de bedrijven die coronasteun hebben gekregen om loon door te betalen, € 4,2 miljard te veel hebben ontvangen.

Reden voor het grote aantal ondernemers dat moet terugbetalen is dat veel ondernemers hun omzetverliezen te hoog hadden ingeschat. Ondernemers zaten gemiddeld 32%-punten te hoog met het geschatte verlies voor de periode maart-mei 2020. Voor de periode juni-september 2020 kwamen minder aanvragen binnen. Maar ook toen schatte 79% van de aanvragers hun omzetverlies te hoog in. Verder is bij veel ondernemers niet bekend dat zij zelf moeten verzoeken om een definitieve vaststelling van de NOW. Zonder die definitieve vaststelling hebben ze geen recht op coronasteun. Daardoor lopen zij het risico alles te moeten terugbetalen.

Lees verder op Taxence.