Aanvulling op TVL voor grote land- en tuinbouwbedrijven

08 juli 2021

Middelgrote en grote bedrijven in de land- en tuinbouw kunnen onder de reguliere TVL maximaal € 225.000 ontvangen. Grote bedrijven in andere sectoren kunnen hogere bedragen ontvangen. De Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19, vult de gewone TVL voor aan voor middelgrote en grote land- en tuinbouwbedrijven.

De Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) heeft als doel om de maxima van het steunpakket voor de primaire landbouwbedrijven gelijk te trekken met die van niet-landbouwbedrijven. Dit is noodzakelijk omdat het Europese tijdelijke staatssteunkader voor landbouwbedrijven een lager maximum kent (€ 225.000) dan voor niet-landbouwbedrijven (€ 1,8 miljoen). Dit acht het kabinet onwenselijk en daarom is besloten een regeling op te stellen die het mogelijk maakt om ook middelgrote en grote tuinbouwbedrijven substantieel te helpen.

Lees verder op Taxence.