Vijfde openstelling TVL Caribisch Nederland

07 juli 2021

Deze wijzigingsregeling voorziet in een vijfde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES.

Deze wijzigingsregeling voorziet in een vijfde openstelling van de regeling. Dit was al aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van 27 mei 2021 over het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021, zie ‘Verlenging steunmaatregelen en meer tijd om schulden af te lossen’. In deze brief staat dat het uitgangspunt voor Caribisch Nederland is dat een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland, rekening houdend met de lokale situatie. Daarom is besloten om de regeling voor een nieuwe periode open te stellen onder dezelfde voorwaarden als de vorige periode, in lijn met Europees Nederland. De vijfde openstelling loopt van 3 augustus 2021 tot en met 31 oktober 2021 en ziet op de maanden juli, augustus en september van 2021.

Lees verder op Taxence.