Coronamaatregel grensarbeiders verlengd tot 1 oktober 2021

02 juli 2021

Nederland heeft afspraken gemaakt met België en Duitsland met betrekking tot grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken. Deze afspraken zijn verlengd tot en met 30 september 2021.

De belastingverdragen met België en Duitsland staan toe dat de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag belasten. Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de 183-dagenregeling, heft uitsluitend het woonland. Als gevolg van de coronacrisis zijn veel grensarbeiders gaan thuiswerken of gedwongen thuis te blijven. Zonder nadere afspraken dreigt dan een verschuiving van het heffingsrecht. Om dat te voorkomen, heeft Nederland afspraken gemaakt met België en Duitsland. Deze afspraken houden in dat een werknemer op dagen waarop hij uitsluitend vanwege de coronamaatregelen thuiswerkt of betaald thuisblijft, wordt geacht in het buitenland te hebben gewerkt. De einddatum van deze afspraken is al een paar keer verlengd. Nu is voor de einddatum opgeschoven naar 30 september 2021.

Lees verder op Taxence.