Red.

toolbox Handleiding aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen

Als de NOW niet toepasbaar is of onvoldoende resultaat oplevert, kan een werkgever besluiten werknemers te ontslaan. Voor zo’n ontslag om bedrijfseconomische reden is een ontslagvergunning nodig. Deze handleiding van het UWV beschrijft hoe de ontslagvergunning aangevraagd kan worden. Let op: als werknemers om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen, vervalt het recht op de NOW volledig!

check Bijgewerkt tot 15 februari 2022