Tien tips voor een succesvolle lokale herstelaanpak

25 juni 2021

Met het openen van de maatschappij staat de volgende uitdaging op de agenda: de lokale economie helpen herstellen. De checklist van de VNG biedt handvatten voor een succesvolle herstelaanpak.

Verschillende gemeenten zijn al volop bezig met het ontwikkelen van een aanpak die de lokale economie helpt herstellen. Andere gemeenten staan nog aan het begin.

Dienstverlening verbeterd

Eerder bleek uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat veel gemeenten tijdens de eerste golf van de coronapandemie hun dienstverlening al hebben geïntensiveerd en verbeterd. Inmiddels is er een keur aan initiatieven ontstaan voor steun aan ondernemers in coronatijd. Zo kwamen Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld dit voorjaar huurders van gemeentelijk vastgoed tegemoet. Gedeeltelijke kwijtschelding en huurkorting moeten de ondernemers lucht geven.

Inzetten op herstel

Nu de deuren van de samenleving weer opengaan, is het tijd voor herstel. En voor een duurzame en flexibele aanpak die aansluit op de behoefte van ondernemers.  De VNG ontwikkelde de ‘Top 10 checklist voor een effectieve herstelaanpak van de lokale economie’. Het document bevat handvatten voor het opstellen van een lokale aanpak, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. 

Lessen van de crisis

Een van de tips gaat over het voortbouwen op de lessen van de coronacrisis. Zo kan de verbeterde en geïntensiveerde dienstverlening richting ondernemers en het contact met maatschappelijke partners op hetzelfde niveau worden gehouden. Daarnaast is het raadzaam de relaties goed te blijven onderhouden en de participatie slim te blijven organiseren.  

Een ander advies in de checklist betreft het gebruik van data. Met actieve monitoring kun je onder andere keuzes in de lokale herstelaanpak op korte en lange termijn onderbouwen en de effectiviteit van acties op output bijhouden, aldus VNG. Ook is het slim om een kartrekker te benoemen. ‘Het is van belang zowel ambtelijk als bestuurlijk een trekker of leider te benoemen voor de herstelaanpak. Die ambtelijke projectleider moet zoveel mogelijk vrijgemaakt worden van reguliere werkzaamheden. Zo kan diegene intern en extern snel en effectief verbindingen leggen.’ De gemeente Zevenaar beaamt dit: ‘Door één penvoerder aan te stellen, was het mogelijk om snel tot een plan te komen.’

Bron: Gemeente.nu, 22 juni 2021