Verzoek om herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 nu mogelijk

25 juni 2021

Met ingang van TVL Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de Tegemoetkoming Vaste Lasten hoort. Als de werkelijkheid afwijkt van de opgegeven hoofdactiviteit kan dat gevolgen hebben voor de TVL-subsidie. Aanvragers van Q4 2020 kunnen daarom vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 een herzieningsverzoek SBI-code indienen.

Met een herzieningsverzoek laten ondernemers hun hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) opnieuw toetsen. Dit kan alleen voor aanvragers van TVL Q4 2020. Daarvoor moeten de ondernemers kunnen bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. Voorwaarde is wel dat de te toetsen hoofdactiviteit al sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van KVK staat. Als nevenactiviteit of als de activiteit die is beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving en waaraan eerder nog geen SBI-code was gekoppeld.

Lees verder bij Taxence.