Onderscheid Tozo en Bbz-krediet rechtvaardigt verschillende rente

23 juni 2021

Minister Koolmees heeft geantwoord op Kamervragen over het verschil in rente tussen de TOZO en het Bbz-krediet. Er zijn belangrijke verschillen tussen deze vormen van kredietverschaffing. Die verschillen rechtvaardigen het verschil in rente.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)-krediet zijn beide voor zelfstandige ondernemers bedoeld en zijn ook beide een lening die wordt verstrekt door de gemeente. Naast overeenkomsten zijn er ook belangrijke verschillen tussen beide vormen van geldverstrekking. De Tozo-lening kent een beperkter doel van de lening en een beperktere doelgroep. Ook is de omvang van de lening en de duur van de lening beperkter dan een lening op grond van het Bbz-krediet.

Lees verder op Taxence.