TOZO gewijzigd per 14 juni 2021

21 juni 2021

Per brief van 27 mei 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat het steun- en herstelpakket met drie maanden wordt verlengd. Met het besluit van 14 juni heeft het kabinet dit geformaliseerd voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De periode waarin ondernemers een beroep op deze regeling kunnen doen heeft het kabinet verlengd tot 1 oktober 2021.

Het kabinet verwacht dat meer en meer ondernemers weer in staat zullen zijn zelfstandig aan de slag te kunnen, door versoepelingen van de diverse coronamaatregelen. Er zullen echter nog steeds ondernemers zijn die niet zelfstandig in staat zullen zijn om weer op eigen benen te kunnen staan. Daarom heeft het kabinet besloten de periode waarin ondernemers de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) kunnen aanvragen te verlengen tot 1 oktober 2021.

Lees verder op Taxence.