Voor- en nadelen voorwaarden aan steunmaatregelen

18 juni 2021

Bij generieke steunpakketten en beleid op maatschappelijk gewenst gedrag is terughoudendheid bij het stellen van voorwaarden geboden; het verhoogt de complexiteit van de uitvoering. Bij steunverlening aan individuele bedrijven spelen specifieke voorwaarden wel een grote rol; dit is makkelijker controleerbaar.

Minister Blok deelt de resultaten van een onderzoek naar voordelen en nadelen van voorwaarden aan crisissteun met de Tweede Kamer. Ook reageert hij op de resultaten.

Lees verder bij Taxence.