Kredietgarantieleningen verlengd tot eind 2021

14 juni 2021

De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule Garantie Klein Krediet Corona (KKC) zijn verlengd.

Beide subsidiemodules zijn aanvankelijk opengesteld tot en met 15 juni 2021 en kennen een vervaldatum van 1 juli 2021. Nu ondernemingen in meer of mindere mate geconfronteerd blijven met beperkingen ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus is er voor gekozen om de openstelling van beide subsidiemodules te verlengen. De openstelling van de subsidiemodule GO-C wordt verlengd tot en met 15 december 2021 en de subsidiemodule KKC tot en met 31 december 2021. De wijzigingen zijn 1 juni 2021 goedgekeurd door de Europese Commissie. De regeling treedt in werking met ingang van 12 juni 2021.

Lees verder op Taxence.