Aangenomen moties steunpakket

09 juni 2021

De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen over het economisch steunpakket, waaronder de motie over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing.

Het gaat om de volgende moties:

 • Motie over het niet verrekenen van de min-uren van werknemers

 • Motie over het verlengen van de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen

 • Motie over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen

 • Motie over een garantiefonds voor boekhandels

 • Motie over een stoppersregeling voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen

 • Motie over gezamenlijke afspraken om de afbetaling van schulden te vereenvoudigen

 • Gewijzigde motie over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing

 • Motie over snelle vergunningverlening, extra standplaatsruimte en coulance met de inning van pachtgelden voor kermisbedrijfhouders

 • Motie over maatwerk voor zelfstandige ondernemers in de grensstreek

 • Motie over verdere vermindering van de administratieve lasten van de NOW

 • Motie over bij de Belastingdienst een team voor schrijnende gevallen instellen

 • Motie over onderzoek naar de solvabiliteitspositie van bedrijven

 • Motie over tijdelijk beleid tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlanders zonder migratieachtergrond

Lees verder op Taxence.