Ook voor Caribisch Nederland loopt uitstel betaling belasting af per 1 juli 2021

09 juni 2021

Minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief sturen de Tweede Kamer een brief waarin staat dat in de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket per abuis is opgenomen dat het uitstel van betaling van belastingen in Caribisch Nederland met drie maanden wordt verlengd.

Het uitgangspunt van het kabinet dat voor het steunpakket op Caribisch Nederland een vergelijkbare benadering geniet als voor Europees Nederland, geldt onverkort. Dit betekent dat ook op Caribisch Nederland het uitstel van betaling voor nieuwe belastingverplichtingen afloopt op 1 juli 2021.

Lees verder op Taxence.