Subsidieregeling coronabanen in de zorg verlengd tot en met 31 december 2021

08 juni 2021

De Subsidieregeling coronabanen in de zorg wordt verlengd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Minister Van Ark van VWS heeft € 40 miljoen subsidiebudget beschikbaar gesteld om werknemers in te zetten door middel van coronabanen in de zorg in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Subsidieaanvragen over deze periode 2 kunnen worden ingediend tussen 14 juni 2021 en 25 juni 2021. De regeling geldt voor werknemers die vóór 1 oktober 2021 bij de zorgaanbieder worden ingezet. De definitie van WTZi-toelating is toegevoegd. Met een WTZi-toelating, een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen, kan worden gecontroleerd of de subsidieaanvrager daadwerkelijk een zorgaanbieder is die in aanmerking komt voor de subsidieregeling. Op basis van het KvK-nummer van de zorgaanbieder controleert de minister of de zorgaanbieder in het bezit is van een WTZi-toelating. Daarnaast voorziet deze wijzigingsregeling in enkele andere wijzigingen, zoals een technische wijziging waardoor de opleidingen tot het behalen van mbo-certificaten onder de regeling vallen, het aanpassen van de verantwoording voor GGD’en naar de feitelijke situatie en ten slotte het opvragen van aanvullende informatie bij het indienen van een subsidieaanvraag.

Lees verder op Taxence.