Regeling voor startende ondernemers gepubliceerd

28 mei 2021

De Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19 is gepubliceerd. Deze regeling geeft invulling aan de eerder aangekondigde regeling voor startende ondernemers in het steun- en herstelpakket.

Doel is om ondernemers, die volgens de inschrijving in het handelsregister, voor het eerst een eigen onderneming zijn gestart tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020, over voldoende liquide middelen te laten beschikken om vaste lasten te kunnen blijven betalen. De regeling richt zich op startende ondernemers in het mkb die door omzetverlies in liquiditeitsproblemen komen en daardoor niet altijd hun vaste lasten kunnen betalen. Deze subsidie zal worden vrijgesteld van belastingheffing. Het betreft daarmee een aanvullende regeling in het steun- en herstelpakket om ondernemers die voor het eerst een nieuwe onderneming zijn gestart te helpen bij het betalen van de vaste lasten.

Lees verder op Taxence.