Subsidieregeling voor bruine vloot eind juni open

28 mei 2021

Staatssecretaris Keijzer informeert de Kamer over de tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, die naar verwachting eind juni zal worden opengesteld. Deze regeling is een aanvulling op de steun die deze sector vanuit het generieke steun- en herstelpakket ontvangt.

Deze tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot is gericht op bruinevlootondernemers in het mkb die door omzetverlies liquiditeitsproblemen hebben en daardoor hun vaste en variabele lasten moeilijk kunnen betalen. Deze regeling is een aanvullende subsidie en voorziet in een extra tegemoetkoming in de vaste lasten en variabele lasten die samenhangen met het erfgoedkarakter van deze historisch zeilschepen. De tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, die betrekking heeft op de periode van het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2020, geeft invulling aan de eerder aangekondigde regeling voor de bruine vloot in het steunpakket.

Lees verder op Taxence.